Agencija "Operativni menadžment" se bavi pružanjem usluga na području EU fondova, poslovnog savjetovanja, upravljanja projektima, strateškog planiranja, organizacijskog razvoja, kao i organizacijskog ponašanja i coachinga (EQleader).

 

Naš stručni tim nudi specijalizirane usluge klijentima na području održivog razvoja, turizma, EU fondova i drugih djelatnosti (detaljnije).

Naša misija je da sudjelujemo u razvoju tržišta, jačanju privatnog sektora i unapređenju poslovanja u Bosni i Hercegovini kroz uspostavljanje uspješne saradnje
sa našim klijentima.

 


......Stvaranje pozitivne klime za ulaganja
......Tržišno povezivanje
......Efektivno povezivanje javnog, privrednog i nevladinog

sektora u Bosni i Hercegovini
......Planiranje, izrada i vođenje razvojnih, društveno

odgovornih i profitabilnih projekata 


.......Priprema projektnih ideja i aplikacija za EU fondove

.......Strateško i poslovno planiranje

.......Organizacijski razvoj

.......EQleader

.......Upravljanje projektima

.......Istraživačka djelatnost

Kompletan pregled usluga možete pogledati ovdje.

 

Aktuelni projekti:


 

operativnimenadzment@bih.net.ba
Telefon: 00387 70 250 621
Telefon: 00387 61 304 239

Sulejmana Filipovića 7/IV
71000 Sarajevo
Bosna I Hercegovina


1610000080010073
Raiffeisen Bank DD BiH

www.operativnimenadzment.com.ba